Bemutatkozás

 A 2001-es esztendőben csendült fel először a magyar himnusz, hiszen ekkor került sor az első gyógyszerészdiplomák átadására a Debreceni Egyetem ünnepélyes tanácsülésén. Az akkori Rektori vezetés támogatásával és iránymutatásával elkészült a Gyógyszerésztudományi Intézet karrá válásának akkreditációs tervezete, amelyet a Magyar Akkreditációs Bizottság 2003-ban jóváhagyott, s ettől az évtől kezdve a Gyógyszerésztudományi Kar önálló szervezeti egységként kezdte meg működését a Debreceni Egyetemen, mint annak 11-ik kara.

A Kar Hazai Tudományos Kapcsolatai

· ELTE Peptid Kémiai Kutatócsoport, Budapest, 2009-től folyamatosan

· SZTE Endokrin Kutató Laboratórium, Szeged, 2005-től folyamatosan

· Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, Budapest, 2005-től folyamatosan

· Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, Debrecen, 2007-2010

· Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézet, Urológiai Klin., Szül. és Nőgyógy. Klin., Biokémiai és Mol. Biol. Intézet, Tödőgyógyászati Klin., Patológiai Int., Sebészeti Int., Megelőző Orvost. Int.,  Gyermek Klin., Idegsebészeti Klin. 2005-től folyamatosan

· Kéri Pharma, Debrecen, 2002-től folyamatos

· Semmelweis Egyetem, Gyógyszerészi Kémia Tanszék, 2008

· Semmelweis Egyetem, Bőrklinika, Mikrobiológiai Laboratórium, Budapest, 2002-napjainkig

· DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék, 2007-2011

· DE, Fizikai Kémiai Tanszék, Debrecen,  2006-napjainkig

· DE, Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen, 2002-napjainkig

· DE, Alkalmazott Kémiai Tanszék, Debrecen, 2002-napjainkig

· DE, Szilárdtestfizikai Tanszék, 2009-napjainkig

· MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen, 2010-napjainkig

· DE-MTA Szénhidrátkémiai Kutatócsoport, 2002-napjainkig

· DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet- Bakteriológiai Diagnosztikai Laboratórium