A Gyógyszerésztudományi Kar története

A Debreceni Egyetemen a gyógyszerészképzés szervezetének kialakítását Mezey Géza professzor úr 1995-ben kezdte meg, amelynek eredményeként 1996-ban sikerrel elindult az első évfolyam oktatása a gyógyszerészképzés területén. A Gyógyszerésztudományi Intézet létrehozásához (2001) és annak felépítéséhez nélkülözhetetlen volt az akkori Debreceni Orvostudományi Egyetem és a Kossuth Lajos Tudományegyetem vezetésének kiemelkedő együttműködése, erőfeszítése, és folyamatos támogatása, amelyek munkatársainak aktív segítsége nélkül a Gyógyszerésztudományi Kar a jelenlegi formájában, nem jöhetett volna létre. A gyógyszerészképzés koordinálása és fejlesztése Mezey Géza professzor, a Gyógyszerésztudományi Intézet igazgatója kezébe összpontosult a professzor elhunytáig (2001 október 17).